De diëtist is de deskundige op het gebied van voeding en diëten en bekijkt samen met u hoe inpassing van dieetadviezen in uw persoonlijke situatie mogelijk is.

Een advies waarin ook met uw inbreng en vragen rekening wordt gehouden.

De diëtist kan antwoord geven op vragen over uw klachten en de relatie tot het dieet, de praktische uitvoering van het dieet ( inkopen doen, bereiden van het eten, variaties enz.) en/of hoe u kunt omgaan met moeilijke situaties en momenten.

 

Verwijzing

De diëtist is direct toegankelijk. U heeft voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig van uw arts.

Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars uw behandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat.

Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar om te kijken of deze de directe toegang vergoedt.

Indien dit niet het geval is, wordt aangeraden om eerst een verwijzing bij uw huisarts te halen.

De diëtist informeert eventueel de verwijzend arts en andere bij de behandeling betrokken hulpverleners over het verloop, het resultaat en de beëindiging van de begeleiding.

De diëtist gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om.

In mijn praktijk wordt gewerkt volgens afspraak, die zowel overdag als ’s avonds mogelijk is. Voor praktijkbezoek (na afspraak) kunt u in Gezondheidscentrum Weesp of in de praktijk aan huis terecht. Ook contact via telefoon en/of e-mail behoort tot de mogelijkheden.