De diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met uw diëtist te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, dan kunt u een klacht indienen bij het klachtenloket Paramedici:

www.klachtenparamedici.nl.

Dit loket biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het klachtenloket is ook per mail en telefonisch bereikbaar: telefoon 030 3100929 (maandag en vrijdag 9.00- 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.

Deze klachtenregeling volgt de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg(Wkkgz)