Consulten

Eerste bezoek: dit duurt gemiddeld een uur. Voor aanvullende werkzaamheden is een half uur nodig. Naar aanleiding van uw verwachtingen, zal ik ingaan op uw voeding en bespreken we samen welke aanpassingen voor u aan te raden en ook mogelijk zijn. Het uitgangspunt is uw persoonlijke situatie. Ik hoop u hierbij de handvatten te geven, zodat u zelf uw voedings- en leefpatroon kan veranderen. Ook bespreken we de voortgang van de begeleiding: hoe vaak wilt u voor vervolggesprek komen en hoeveel tijd zit er tussen de afspraken? Vervolgconsulten duren meestal 15-30 minuten ( afhankelijk met wat we afgesproken hebben).

Huisbezoek

Indien u niet in staat bent om naar het spreekuur te komen (door ziekte/ handicap etc.), kan uw arts een huisbezoek aanvragen. Ik kom u dan thuis bezoeken.

Vergoedingen

Sinds januari 2013 is dieetadvisering weer terug in de basisverzekering. Dit houdt in dat u 3 uur behandeltijd per kalenderjaar vergoed krijgt. Hierbij dient u rekening te houden met het wettelijk- en eventueel vrijwillig eigen risico. Voor kinderen tot en met 18 jaar is er geen wettelijk eigen risico. Deze tijd is inclusief “indirecte” tijd. Dit is de tijd die nodig is voor werkzaamheden buiten de consulttijd, zoals opstellen dieetadvies, berekening huidige eetpatroon, rapportages aan de verwijzer, opzoeken informatie e.d. Gemiddeld ligt dit op 30 minuten voor de totale behandeling.

Dieetadvisering bij Diabetes Mellitus en COPD-zorg kan vallen onder vergoeding via de zorgketen. De zorgverzekeraar maakt afspraken met zorgverleners in de vorm van ketenzorg. Wordt u via ketenzorg verwezen dan gaat dit niet ten koste van uw eigen risico. Lees meer over de juiste zorgverzekering kiezen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebt u meestal wel een verwijzing nodig van een arts ook al ben ik vrij toegankelijk.

Mocht een en ander niet duidelijk zijn, neem dan met mij contact op.

Klachten

Voor meer informatie bekijk deze pagina